تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌
دانش‌آموزان‌ در اين‌ كشورها از 6 سالگي‌ وارد دوره‌ ابتدايي‌ مي‌شوند. در مراحل‌ مختلف‌ (اكثراً‌ 6 سال‌ ابتدايي‌ و 6 سال‌ متوسطه‌ و دبيرستان ( به‌ مدت‌ 12 سال‌ تحصيل‌ نموده‌ و بعد از دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ آماده‌ ورود به‌ دانشگاه‌ مي‌گردند.
تحصيلات‌ دانشگاهي‌
دانشگاه‌ها در كشورهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس، بيشتر دولتي‌ هستند و تنها در سال‌هاي‌ اخير در امارات‌ متحده‌ عربي، شاهد رشد سريع‌ دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ بوده‌ايم. عراق‌ كه‌ زماني‌ داراي‌ دانشگاه‌هاي‌ بسيار معتبر بوده‌ است، بعد از جنگ‌ تحميلي‌ عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جنگ‌ خليج‌ فارس، به‌ مشكل‌ پايين‌ آمدن‌ كيفيت‌ دانشگاه‌هايش‌ برخورده‌ است‌ و در مقابل، عربستان‌ سعودي‌ با سرمايه‌ گذاري‌ خوب‌ در طول‌ پانزده‌ سال‌ گذشته‌ از رشد كمي‌ و كيفي‌ خوبي‌ بهره‌ برده‌ است‌ و دانشگاه‌هاي‌ شاه‌ عبدالعزيز و نفت‌ و معدن‌ شاه‌ فهد از اين‌ جمله‌اند. قطر با دانشگاهي‌ به‌ همين‌ نام، بحرين‌ با دانشگاه‌ بحرين، كويت‌ با دانشگاه‌ كويت‌ و عمان‌ با دانشگاه‌ سلطان‌ قابوس‌ كه‌ همگي‌ دولتي‌ هستند، سعي‌ نموده‌اند در سير نيازهاي‌ جامعة‌ داراي‌ دانشگاه‌ باشند كه‌ البته‌ براي‌ گسترش‌ كمي‌ و كيفي‌ احتياج‌ به‌ كار بيشتري‌ دارند.امارات‌ متحده‌ عربي‌ دانشگاهي‌ دولتي‌ به‌ همين‌ نام‌ دارد، و دانشگاه‌ علوم‌ اسلامي‌ و عربي‌ در دبي‌ نيز دولتي‌ است. دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ امريكايي‌ شارجه‌ و عجمان‌ نيز در سال‌هاي‌ اخير تأسيس‌ شده‌اند كه‌ در مراحل‌ اوليه‌ گسترش‌ خود قرار دارند.‌‌تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ فوق، عموماً‌ در سطح‌ بكالوريوس‌/ Bachelor است‌ كه‌ به‌ مدت‌ 4 تا 5 سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد. در مواردي‌ دوره‌ ماجيستر/ Master را به‌ مدت‌ دو سال‌ ارايه‌ مي‌دهند.
دوره‌تحصيلي‌
‌‌1 . دوره دبلوم 2 سال تحصیل است كه‌ در بعضي‌ از كشورهاي‌ عربي‌ ارايه‌ مي‌شود. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و يا هنرستان‌هاي‌ حرفه‌اي‌ است. دانشجو به‌ نمرات‌ عالي‌ براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها نياز ندارد. اكثر اين‌ دوره‌ها در دانش‌سراها و دانشكده‌ها برگزار مي‌شود.
2 . دوره بکالوریوس Bachelor / با گذراندن چهار سال تحصیل برای رشته های علوم پایه ،4 تا 5 سال برای رشته فنی – مهندسی و 6 سال برای رشته های پزشکی تکمیل می شود و به پایان می رسد.
3 . دوره‌ ماجيسترMaster / به ‌ 2 تا 3 سال‌ تحصيل‌ نياز دارد و شامل‌ يك‌ سال‌ درس‌ و يك‌ سال‌ پژوهش‌ و نگارش‌ پايان‌ نامه‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ دانشجو بايد داراي‌ حداقل‌ معدل‌ "جيد" (خوب) از دوره‌ بكالوريوس‌ باشد.
4 . دوره‌ دكتوراه/ Ph.D. به‌ 3 تا 5 سال‌ تحصيل‌ نياز دارد. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ ماجيستر با معدل‌ بالا است. دانشجو موظف‌ به‌ ارايه‌ پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ مي‌باشد. دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ دكتراست.